Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Wsparcie w kryzysie

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi jest organizacją pozarządową i liderem projektu „TRANSFER: Innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasze stowarzyszenie ma blisko 30 letnie doświadczenie w obszarze wspierania osób z problemami emocjonalnymi i kryzysami psychicznymi.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną od 1 kwietnia 2020 r. oferujemy nieodpłatne, zdalne wsparcie kryzysowe – w tym psychologiczne – dla osób zmagających się z problemami wynikłymi z pandemii COVID-19.

Wsparcie kierujemy do personelu medycznego szpitali zakaźnych oraz osób przebywających w czasowej izolacji, a także do osób zakażonych i ich bliskich.

Oferujemy następujące formy wsparcia, działające całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w soboty, niedziele i święta:

  • Telefon interwencyjny: +48 534 555 255
  • Email: oik@tpn.org.pl
  • Chat na profilu Facebook (Messenger): Ośrodek Interwencji Kryzysowej Tpn

Powyższe narzędzia obsługiwane są przez doświadczonych Interwentów Kryzysowych różnych specjalności, między innymi psychologów, pracowników socjalnych i pedagogów.

Mamy nadzieję, że w tym niezwykle trudnym czasie będziemy mogli pomóc osobom potrzebującym.

PPK: