Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

,,Wsparcie na Start: Aktywizacja Zawodowa: 2023 r.”

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie o nazwie „Wsparcie na Start: Aktywizacja Zawodowa: 2023 r.”, projekt finansowany jest przez PFRON. 

Projekt trwa od 1 lipca do 31 grudnia. Jest on skierowany do bezrobotnych, niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy między 16 a 65 rokiem życia, posiadających polskie bądź ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności. 

W ramach projektu oferujemy:

  • płatne staże 
  • Szkolenia 
  • wsparcie trenera pracy oraz doradcy zawodowego/personalnego 
  • pomoc w przygotowaniu CV, poszukiwaniu pracy 
  • zajęcia z języka polskiego 
  • opiekę psychologa 
  • wsparcie prawnika 
  • wsparcie tłumacza języka Ukraińskiego 

 

  Osoba do kontaktu: jaroslaw.soszynski@tpn.org.pl,  tel.603 790 880 

 

 

PPK: