Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

UWAGA! Rekrutacja na staże zawodowe w projekcie WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

 

Od 1 marca 2017 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie WiP: Wsparcie i promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych, służącym wejściu/powrotowi na rynek pracy osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

 

Zapraszamy do uczestnictwa osoby:

 • Z orzeczoną niepełnosprawnością
 • Zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego
 • W wieku 18-64 lata
 • Nieaktywne zawodowo
 • Niepobierające świadczeń emerytalnych

 

W ramach projektu oferujemy wszystkim uczestnikom:

 • Wsparcie Trenera Pracy
 • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej
 • Udział w pięciodniowym wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym, w atrakcyjny pod względem turystycznym region Polski
 • Sześciomiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym
 • Refundację kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji staży
 • Posiłek regeneracyjny na czas udziału w stażach zawodowych
 • Refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica w stażach
 • Wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu udziału w stażu

 

Proponujemy Państwu staż zawodowy oraz późniejsze zatrudnienie m. in. branżach:

 • ochrona zdrowia i opieka społeczna
 • prace biurowe i magazynowe
 • usługi porządkowe i gospodarcze
 • gastronomia i hotelarstwo
 • rękodzieło

 

Staże zawodowe realizowane będą głównie na terenie Łodzi, Zgierza, Pabianic i miejscowości ościennych

 

Udział w projekcie WiP pozwoli Ci na podniesienie Twoich kompetencji, pomoże Ci w zdobyciu nowego zawodu i ułatwi znalezienie pracy

 

Liczba miejsc jest ograniczona – zadzwoń do nas już dziś!

 

Skontaktuj się z nami pod numerami telefonu:

 • 42 616 06 20 wew. 110
 • 42 719 07 27 wew. 18
 • 42 717 91 67

 

Zadania zlecane  

–  Konkurs Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Kierunek pomocy
– Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy
Projekt WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych

TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA

NASZ PLAKAT

PPK: