Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień

Jest 18 maja 2022 roku, dokładnie 30 lat temu, pierwszy Zarząd TPN wybrany przez Walne Zebranie Członków zarejestrował  działalność Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. Po niemalże trzech latach organizowania w sposób nieformalny psychiatrycznego wsparcia środowiskowego, wówczas głównie dla osób będących pacjentami poradni przy ul. Pomorskiej w Łodzi; podjęto decyzję o sformalizowaniu podejmowanych działań poprzez nadanie formuły stowarzyszenia oraz podmiotowości prawnej, co umożliwiło dalszy rozwój.

Trzydzieści lat minęło… nie wiadomo kiedy minął ten czas…„…jak jeden dzień…”.   Chciałoby się rzec za słowami Jana Tadeusza Stanisławskiego. Zaczynaliśmy od działań podejmowanych w użyczonym przez poradnię zdrowia psychicznego pokoju. Obecnie dysponujemy  rozbudowanym systemem wsparcia środowiskowego. Pomimo niewątpliwego rozwoju z każdym dniem widzimy ile jest jeszcze do zrobienia…

Nasze trzydzieste urodziny postanowiliśmy spędzić w gronie przyjaciół, na świeżym powietrzu. Zorganizowaliśmy spartakiadę. Impreza odbyła się na terenie Ośrodka „Zacisze”, w którym od 1995 roku nieprzerwanie organizujemy różne formy wsparcia dla osób, które przeszły kryzys psychiczny.

Każdy z ośrodków działających w ramach TPN  wytypował reprezentację spośród osób korzystających ze wsparcia oraz terapeutów. Pod przewodnictwem Agnieszki, pracownika socjalnego z ŚDS, zorganizowano cały szereg przezabawnych konkurencji, które dały uczestnikom wiele radości. Tradycyjnie pracownicy Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” nie pozwolili nam opuścić imprezy z pustymi brzuchami, częstując swoimi specjałami wygłodniałych aktywnością fizyczną oraz kibicowaniem zawodników i widownię.

Zobacz jak się bawiliśmy:

PPK: