Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Seminarium poświęcone tematyce aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie 03-12-2019

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium poświęconym tematyce aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie

Seminarium odbędzie się w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, dnia 3 grudnia 2019 r., w godzinach 10:00-15:00

Seminarium jest częścią zakrojonego na szeroką skalę programu upowszechniającego ideę przedsiębiorczości społecznej, jako skutecznej i efektywnej metody aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej osób chorujących psychicznie, również niepełnosprawnych z przyczyny zaburzeń psychiatrycznych.

W ramach programu zapraszamy Państwa zarówno na tegoroczną edycję Gali Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie jak i na wspomniane seminarium.

Oba wydarzenia będą doskonałą okazją do upowszechniania zarówno idei przedsiębiorczości społecznej jak dobrych praktyk w tym zakresie. W ramach seminarium antydyskryminacyjnego przewidziana jest organizacja panelu dyskusyjnego z naciskiem położonym zwłaszcza na aktywizację zawodową osób chorujących psychicznie, w tym – niepełnosprawnych, dla której szczególnie sprzyjające środowisko tworzą właśnie podmioty ekonomii społecznej, i ich rozwój doskonale wspiera reintegrację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej.

Panel dyskusyjny realizowany w ramach seminarium antydyskryminacyjnego, dotyczący edukacji, promocji i upowszechniania idei zatrudniania osób chorujących psychicznie, zostanie uzupełniony o wątki dotyczące ekonomii społecznej w regionie łódzkim, wraz z prezentacją dobrych praktyk z tej dziedziny, na podstawie doświadczeń własnych organizatorów wydarzenia i podmiotów współpracujących.

Skierowanie panelu między innymi do pracodawców z regionu pozwoli na bezpośrednie włączenie tych osób i podmiotów w nurt ekonomii społecznej, niezwykle istotny zarówno dla gospodarki krajowej, jak i dla grup osób wykluczonych, co może znacząco wpłynąć na efektywność rozwoju przedsiębiorczości społecznej w kraju.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w seminarium 3 grudnia 2019!

__________________________________________________________________________________

PROGRAM SEMINARIUM

___________________________________________________________________________________

S E M I N A R I U M

ŚWIATOWY DZIEŃ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

3. grudnia 2019

Urząd Miasta Łodzi – Duża Sala Obrad, ul. Piotrkowska 104

10.00-15.00

09.30 Rozpoczęcie rejestracji uczestników

10:00 Otwarcie seminarium przez Moderatora

10:10 Zaproszenie do zainaugurowania seminarium przez Panią Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską

10:20 Powitanie zaproszonych Gości i rozpoczęcie wydarzenia – Prezes TPN Agnieszka Niedźwiedzka, Prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” Tomasz Musielski

Wystąpienia zaproszonych Gości w odniesieniu do tematyki seminarium: Upowszechnianie idei zatrudniania osób chorujących psychicznie z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej

10.30 Minister Waldemar Buda

10.45 Minister Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

11:00 Prezes Zarządu PFRON, Warszawa

11:15 Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łodzi, Katarzyna Tręda-Pisera

11:30 Dyrektor Oddziału PFRON, Łódź

11:45 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, wystąpienie pt.:„Staże zawodowe jako szansa przyszłego zatrudnienia”

12:00 Doświadczenia Towarzystwa przyjaciół Niepełnosprawnych – Lidera projektu TRANSFER

12.15-12.45 Przerwa

12.45 Psychologiczne aspekty aktywności zawodowej osoby chorującej psychicznie

13:00 Osoba chorująca psychicznie – doświadczenia pracownika

13.15 Pracodawca: Fundacja Celeste – Restauracja/Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok” – doświadczenia pracodawcy zatrudniającego osoby chorujące psychicznie/partnera projektu TRANSFER

13.30 Pracodawca: Spółdzielnia Socjalna „Larigo” – doświadczenia pracodawcy zatrudniającego osoby chorujące psychicznie

13.45 Pracodawca: Kancelaria Wsparcia Zatrudnienia „Szansa Pracy” – doświadczenia pracodawcy zatrudniającego osoby chorujące psychicznie

14:00 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My – doświadczenia organizacji pozarządowej – Partnera projektu TRANSFER

14:15 Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” – doświadczenia organizacji pozarządowej – Partnera projektu TRANSFER

14.30 Pytania i dyskusja

15:00 Podsumowanie i zakończenie

*Prezentowany program jest programem ramowym, kolejność i szczegóły wystąpień mogą ulec zmianie

PPK: