Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Relacja z wydarzenia- Seminarium

3 grudnia 2019 r. w Dużej Sali Obraz Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 odbyło się antydyskryminacyjne seminarium poświęcone tematyce aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie. 3 grudnia to szczególna data, ponieważ obchodzimy wówczas Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Seminarium odbyło się w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap- testowanie modelu, którego liderem jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych a partnerami Fundacja Celeste, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Stowarzyszenie Rodzina Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”. Seminarium miało na celu  upowszechnienie idei przedsiębiorczości społecznej, jako skutecznej i efektywnej metody aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej osób chorujących psychicznie. Zebrani goście mogli podziwiać także obrazy zgłoszone w II edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie” a także galerię zdjęć z niedawnej Gali Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie (23.11.2019), która była pierwszym z dwóch wydarzeń antydyskryminacyjnych, zaplanowanych do realizacji w projekcie TRANSFER w 2019 r. Drugim – było właśnie opisywane seminarium

Seminarium zainaugurował Wiceprezydent Łodzi pan Adam Wieczorek, który mówił, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnością i ich powrót na rynek pracy jest bardzo ważne. Swoje wystąpienia miał także Przewodniczący Rady Miejskiej pan prof. Marcin Gołaszewski, który podkreślił to, jak ważne są wszelkie działania antydyskryminacyjne w odniesieniu do osób chorujących psychicznie, ponieważ schorzenia psychiczne nadal często są w społeczeństwie tematem wstydliwym, co przekłada się bezpośrednio na dyskryminację osób chorujących – zwłaszcza na rynku pracy. Podczas inauguracji seminarium głos zabrał również Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej pan Piotr Cieplucha, który jako przedstawiciel władz centralnych RP dziękował za cenną inicjatywę antydyskryminacyjną, jaką jest realizacja seminarium. Następnie seminarium zostało otwarte przez organizatorów: Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Panią Agnieszkę Niedźwiedzką oraz Prezesa Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” Pana Tomasza Musielskiego. Zebrani goście mogli obejrzeć również krótki film dotyczący tematyki przewodniej seminarium: Upowszechnianie idei zatrudniania osób chorujących psychicznie z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej.

Kolejnym punktem seminarium było wystąpienie zaproszonych na seminarium Gości: Pani Dominiki Tadli, Zastępcy Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawicielki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pani Joanny Długokęckiej kierownik projektu w Wydziale ds. Projektów Współfinansowanych, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łodzi, Pani Katarzyn Trędy-Pisery, Dyrektora Łódzkiego Oddziału PFRON, Pana Władysława Skwarki oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, Pana Krzysztofa Barańskiego.

O swoich doświadczeniach w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością opowiedzieli nam: Pan Dominik Murawa – Prezes Spółdzielni Socjalnej Restart, prowadzącej Pub Spółdzielczy, która otrzymała nagrodę w kategorii  „Pracodawca zatrudniający osoby chorujące psychicznie w regionie łódzkim w roku 2019” i Pan Kamil Skrok – Szef kuchni w restauracji „Powidok”. Głos oddaliśmy również osobom chorującym psychicznie, które – po odbyciu szkoleń i staży – znalazły zatrudnienie w restauracji Powidok. Ich doświadczenia były szczególnie cenną częścią seminarium dla słuchaczy. Następnie kilka istotnych słów nt. organizacji programu szkoleniowo-stażowego dla osób chorujących psychicznie powiedział nam Pan Jakub Sobieraj – psycholog w projekcie TRANSFER. Swoimi osobistymi doświadczeniami podzielili się także: Pani Lucyna Karwicz Prezes Spółdzielni Socjalnej „Larigo”, która od kilku lat współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych w projektach oferujących zatrudnienie wspierane – i zatrudnia szereg osób z niepełnosprawnościami, w tym również osoby chorujące psychicznie, Pani Beata Tomecka-Nabiałczyk, która prowadzi kancelarię Wsparcie Zatrudnienie „Szansa Pracy”, wspierającą osoby z niepełnosprawnością w powrocie na rynek pracy, a także Pan Piotr Chuchler – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” i  psycholog pracująca w stowarzyszeniu – Pani Kamila Morawska. Na zakończenie seminarium mieliśmy okazję posłuchać wystąpienia pani Prezes Agnieszki Niedźwiedzkiej oraz pana Prezesa Tomasza Musielskiego, które były podsumowaniem całego seminarium. Dziękujemy wszystkim gościom za liczne przybycie.

NASZA FOTOGALERIA- ZDJĘCIA KUBA NORBERCIAK

PPK: