Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej

18 grudnia o godz. 10:00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym przy ul. Rewolucji 1905 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa “International conference within the framework of the SENIMA project. Time for socialenterprises – meeting with practice” dotycząca przedsiębiorczości społecznej. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych było partnerem merytorycznym tego wydarzenia. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof. Izabeli Warwas wraz z międzynarodowym konsorcjum ds. projektu SENIMA (Social Enterprises Management). Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, instytucji pomocowych, uczelni i przedstawiciele świata biznesu z wielu krajów, m.in. Cypru, Grecji, Węgier i Włoch. W ramach wydarzenia odbyła się sesja posterowa w języku angielskim.  

Cel konferencji stanowiła wymiana myśli, poglądów, doświadczeń oraz wyników badań dotyczących przedsiębiorczości społecznej, promowanie przedsiębiorczości społecznej, inicjowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych a przedsiębiorstwami społecznymi oraz zaproponowanie obszarów rozwoju dla przedsiębiorczości społecznej w Europie.  

Konferencje otwierała nasza reprezentantka Katarzyna Węglarska Chutnik – menadżer/koordynator projektów TPN. Przedstawiała prezentację na temat How to survive in changing times? Cooperation with closer and further surroundings – the case of “Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych” Association and „Celeste Foundation“.  Mówiła o tym, czym się zajmuje Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz w jaki sposób współpracuje z Fundacją Celeste w kontekście przedsiębiorczości społecznej (aktywizacji zawodowej).  

Gratulujemy pięknej prezentacji i zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji.               

 

PPK: