Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Relacja z Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej.

9 września w Porcie Łódź przy ul. Pabianickiej 245 odbyły się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Podczas tego wydarzenia zaprezentowało się 65 przedstawicieli z województwa łódzkiego: spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne , organizacje pozarządowe m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start”, Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Zacisze”, Spółdzielnia Socjalna Trifoglio czy Fundacja Celeste.

Wszyscy uczestnicy targów mogli zapoznać się ze świadczonymi przez wystawców usługami. Wśród nich byli przedsiębiorcy zajmujący się gastronomią, oryginalnym, pięknym rękodziełem oraz usługami z wielu branż. Zapewne każdy znalazł coś dla ciała i coś dla ducha. Kolejną atrakcją targów były liczne występy artystyczne na scenie głównej, pokazy tańca i prezentacja programów artystycznych. Wspaniale zaprezentowała się nasza Grupa Teatralna „Kameleon”, która przedstawiła m.in. swoją interpretację utworu „Karczmareczka”. Warto dodać, że w trakcie targów odbywało się głosowanie na są dwa plebiscyty: na Najlepszego Wystawcę oraz na najlepszy Podmiot Ekonomii Społecznej. Nagrody zostały wręczone na scenie pod koniec targów.

Wszyscy wystawcy ŁTES działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy, działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (z powodu niepełnosprawności, trudnej sytuacji życiowej, choroby), wspierając je poprzez rehabilitację społeczną i zdrowotną. Tegoroczne wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Celem targów jest podkreślenie jak ważna jest ekonomia społeczna, a także zwiększenie widoczności i zasięgu przedsiębiorstw społecznych. Dziękujemy, że byliście z nami także w tym roku!

PPK: