Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Rekrutacja na szkolenia i staże w projekcie TRANSFER

Od 21 listopada 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników

do udziału w projekcie pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z

instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu służącym aktywizacji społecznej i zawodowej

osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

 

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

Þ    nieaktywnych zawodowo

Þ    nie pobierających świadczeń emerytalnych

Þ    ze zdiagnozowanym schorzeniem/zaburzeniem psychiatrycznym (diagnoza lekarska)

Þ    w wieku 18-64 lat

Þ    zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: miejskim Łódzkim lub Zgierskim

 

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 7 miesięcy (udział dla nowej grupy uczestników rozpoczyna się 1 stycznia 2020 r.)

 

Uczestnikom projektu przysługuje:

Þ    stypendium szkoleniowe podczas 4-tygodniowego programu readaptacyjno-edukacyjnego (826,00 zł netto za cały program, przy 100% obecności podczas zajęć)

Þ    stypendium stażowe podczas 6-miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (1033,68 zł netto/miesięcznie)

Þ    bezpłatny lunch podczas każdego dnia udziału w projekcie

Þ    refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez

realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi) podczas całego okresu udziału w projekcie

Þ    płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)

Þ    wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie

Þ    wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym

Þ    aktywne wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w projekcie

Þ    refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

 

Szkolenia i staże zawodowe odbywać się będą w branży gastronomicznej

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu: 42 616 06 20 wew.: 1171, 1182, w godz.: 8:00-16:00 w dni robocze oraz na adres mailowy: jsobieraj@tpn.org.pl

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona!

Udział w projekcie pozwoli Ci podnieść Twoje kompetencje zawodowe i społeczne

oraz pomoże w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia

PPK: