Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Rekrutacja- 3 edycja Program Start

Od 14 kwietnia 2020 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie pt.: 3 edycja – Program START: STAż-Reintegracja-Terapia służącym aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych
 • nie pobierających świadczeń emerytalnych
 • w wieku 18-64 lat
 • zamieszkałych na terenach wiejskich województwa łódzkiego

 

Pierwszeństwo w rekrutacji mają:

 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • osoby długotrwale bezrobotne

 

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 8 miesięcy (udział dla pierwszej grupy uczestników rozpoczyna się 15 czerwca 2020)

 

Uczestnikom projektu przysługuje:

 • stypendium szkoleniowe podczas 2 miesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego
 • udział w szkoleniu komputerowym w ramach 2 miesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego
 • przerwa kawowa i lunch podczas 2 miesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego
 • udział w hipoterapii podczas 2 miesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego
 • stypendium stażowe podczas 6 miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (ok. 1 330,00 zł netto/miesięcznie)
 • refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi, w Zgierzu i w Jedliczu A k/Grotnik – woj. łódzkie) podczas całego okresu udziału w projekcie
 • płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
 • wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
 • wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

 

Dla osób z niepełnosprawnością dodatkowo oferujemy:

 • Wsparcie trenera pracy
 • Wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych

 

Oferowane w projekcie staże zawodowe obejmują następujące branże:

 • ochrona zdrowia i opieka społeczna
 • gastronomia
 • prace biurowe i magazynowe
 • usługi porządkowe i gospodarcze

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu:  42 616 06 20 wew. 1171, 1182,

w godz.: 8:00-18:00 oraz na adres mailowy: akwasniewska@tpn.org.pl

PPK: