Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Praca w glinie ORW „Zacisze”

Praca z gliną to szczególna forma terapii. Pobudza sprawność naszych dłoni i palców, jak i rozwija zdolności artystyczne oraz naszą wyobraźnię. Ale to nie wszystko.

Uczy planowania pracy, aby wykonać produkt w określonym czasie z uwzględnieniem wszystkich elementów. Uczy także organizacji stanowiska pracy. Bez odpowiednich przyrządów, materiałów zabezpieczających, może być trudno wykonać zaplanowaną pracę.

Glina to wymagający materiał! Zatem, uczy ona akceptacji niepowodzeń. Na zajęciach w ORW „Zacisze” powiedzenie ,,trening czyni mistrza” zna każdy. Uczestnicy dzielnie pracują nie poddając się mimo trudności.

 

PPK: