Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Pożegnanie

Droga Danusiu z wielkim smutkiem przyjeliśmy wiadomość o tym, że odeszłaś od nas do Pana.

Pozostaniesz w naszych sercach. Nie mówimy żegnaj, a raczej do widzenia wierząc, że gdzieś tam spotkamy się znowu.

Bliskim, w imieniu Zarządu TPN, wszystkich współpracowników i podopiecznych składamy wyrazy współczucia.

 

 

Danusia odeszła 10 października 2021 roku  w wieku lat 68.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 14 października 2021 o godz. 13:15 na cmentarzu Św. Wincentego w Łodzi przy ulicy Smutnej

Prosimy o modlitwę za naszą koleżankę.

PPK: