Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Pożegnanie

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła
  pani Bożenna Grunwald
 
emerytowany wieloletni pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy i Mieszkań Chronionych, Członek Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, twórca i terapeuta pracowni terapii zajęciowej.
Człowiek wielkiego serca i wrażliwości, o ogromnej kulturze osobistej, pełny zrozumienia dla osób dotkniętych chorobą i niepełnosprawnością.
Pani Bożenko, nauczyła nas Pani jak rozumieć i pomagać. Będzie nam Pani bardzo brakowało…
Zarząd, pracownicy i uczestnicy
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

PPK: