Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Oferta pracy w TPN

UWAGA PRACA!

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych poszukuje fizjoterapeutów, logopedów, psychologów do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Forma zaangażowania: umowa cywilnoprawna.

W ramach usług świadczone jest wsparcie zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Wsparcie odbywa się w domu podopiecznego w ustalonym indywidualnie dla każdego podopiecznego wymiarze godzinowym.

Wymagania:

Dyplom ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/logopedia/psychologia.

Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy w:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) warsztacie terapii zajęciowej;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: uslugispecjalistyczne@tpn.org.pl

PPK: