Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Niespodziewana wizyta

W grudniu spotkała nas miła niespodzianka. Stowarzyszenie odwiedził Pan Minister Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w towarzystwie Pani Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Justyny Pawlak. Celem wizyty było zapoznanie się ze stworzonym przez TPN systemem opieki środowiskowej. Podczas wizyty: odbyło się spotkanie z osobami i korzystającymi ze wsparcia środowiskowego domu samopomocy „Sami Swoi”, odwiedziliśmy mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkania chronione dla osób chorujących psychicznie oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok Bistro”.

Jesteśmy zaszczyceni, że spośród tysięcy godnych do obejrzenia projektów realizowanych w całej Polsce, Pan Minister podjął decyzję, aby odwiedzić naszą organizację. Dziękujemy.

Zwiedź z nami wspomniane wyżej miejsca:

PPK: