Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2021

11 września na terenie rynku Manufaktury odbyły się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Podczas tego wydarzenia zaprezentowało się 60 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start”, Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”, Spółdzielnia Socjalna Trifoglio czy Fundacja Celeste. Przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, fundacje czy podmioty reintegracyjne mogły zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców swoje usługi i wyroby. Wśród nich byli przedsiębiorcy, którzy zajmują się gastronomią, rękodziełem, usługami rehabilitacyjnymi czy wytwarzaniem przedmiotów o charakterze regionalnym. Celem targów jest podkreślenie jak ważna jest ekonomia społeczna, a także zwiększenie widoczności i zasięgu przedsiębiorstw społecznych.

Wszyscy wystawcy, którzy zaprezentowali się na tegorocznych targach działają w województwie łódzkim na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu choroby, niepełnosprawności lub ciężkiej sytuacji życiowej. Tworzą także nowe miejsca pracy, integrują środowiska lokalne oraz walczą z dyskryminacją przełamując bariery i stereotypy. Wato dodać, że łódzkim targom towarzyszyły występy muzyczne, taneczne czy animacje dla dzieci. Całość zwieńczyło wręczenie statuetek w kategoriach  „Najlepszy Podmiot Ekonomii Społecznej Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 2021, a także „Najlepszy Wystawca Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 2021”.

FOTOGALERIA

PPK: