Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Gala Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie 23-11-2019 godz. 19:00

Szanowni Państwo,

W imieniu Partnerstwa realizującego projekt TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu mamy zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa na Galę Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie, która odbędzie się 23 listopada 2019 r. o godzinie 19:00 w  sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej, przy ul. Narutowicza 20/22 w Łodzi.

 

Gala Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie co roku gromadzi entuzjastów ekonomii społecznej i doskonale wpisuje się w nurt upowszechniania  idei ekonomii społecznej w skali lokalnej. Wydarzenie stwarza również doskonałą okazję do promowania dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej, co przyczynia się do dalszego rozwoju już istniejących oraz powstawania nowych przedsiębiorstw społecznych.

Celem Gali jest stworzenie również platformy spotkania, dialogu i wzajemnej inspiracji ponad podziałami, aktywizacji społeczno-kulturalnej osób chorujących psychicznie oraz działań na rzecz wyrównywania dostępu tej grupy osób do kultury, zarówno w roli twórcy, jak i odbiorcy.

Tegoroczną Galę uświetni występ grupy teatralnej Kameleon, działającej przy Środowiskowym Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, a także koncert zespołu Zakopower. Podczas wydarzenia wręczymy nagrody w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Uhonorujemy Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne z regionu, Firmę Przyjazną zatrudnianiu osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych oraz Urzędnika Wrażliwego Społecznie. W trakcie Gali zostanie również  rozstrzygnięta II edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.: Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie. Celem konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób z województwa łódzkiego oraz promocja kultury i sztuki. Zgłoszone obrazy będą wyeksponowane podczas Gali w formie wystawy, dzięki czemu zaprezentujemy wszystkim zgromadzonym gościom twórczość plastyczną mieszkańców województwa łódzkiego.

Mamy ogromną nadzieję, że uświetnią Państwo swoją obecnością to – jakże ważne dla nas wszystkich – wydarzenie

PPK: