Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Boże Narodzenie 2020

SPRAWOZDANIE

ZE SPOTKANIA WIGILIJNEGO DLA UCZESTNIKÓW OŚRODKÓW PROWADZONYCH PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 18.12.2020 r.

Tegoroczne spotkanie wigilijne z powodu panującej w Polsce sytuacji epidemicznej miało zupełnie inny przebieg niż w poprzednich latach. Poszczególne ośrodki przygotowały spotkanie tylko dla swoich uczestników i pracowników. Przygotowania     oraz uroczystości odbyły się w zaostrzonym reżimie sanitarnym (zachowanie dystansu społecznego, środki ochrony osobistej, dezynfekcja). Spotkania rozpoczęły się telekonferencją, w której uczestnicy mieli możliwość wspólnej modlitwy, wysłuchania błogosławieństwa zaprzyjaźnionego z TPN księdza, obejrzenia jasełek przygotowanych przez grupę teatralną „Kameleon”, wysłuchania kolęd przygotowanych i wykonanych przez uczestników i pracowników poszczególnych placówek oraz złożenia sobie zdalnych życzeń.

Jasełka wywołały wzruszenie i radość, uświetniły uroczysty charakter spotkania. Tegoroczne jasełka zawierały wiele odniesień do współczesności, pokazały w przystępny sposób, jak historia z Betlejem sprzed dwóch tysięcy lat jest nadal aktualna i odnosi się do życia każdego z nas. Po raz pierwszy w tym roku ogłoszono konkurs na kolędę dla ośrodków. Pisanie tekstów, próby, nagrywanie piosenek i teledysków było świetną zabawą, zintegrowało uczestników biorących w tym udział, odkryło kreatywność i talenty artystyczne. Prezentowanie kolęd było ciekawym i wzruszającym elementem tegorocznej uroczystości.

Pięknie i pomysłowo udekorowane ośrodki przyczyniły się do podniesienia rangi uroczystości. W tym roku nie świętowaliśmy osobiście z zaprzyjaźnionymi urzędnikami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przekazaliśmy tylko serdeczne życzenia i pozdrowienia otrzymane pocztą.

Nie dzieliliśmy się opłatkiem, życzenia składane były z zachowaniem dystansu społecznego.

Podczas spotkania uczestnicy kosztowali tradycyjne potrawy wigilijne.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali świąteczną paczkę (w ramach dotacji „Pomoc świąteczna”) ze słodyczami, kawą i  herbatą.  Dla wielu z nich był to jedyny prezent otrzymany podczas świąt.

Spotkanie wigilijne jest bardzo ważnym wydarzeniem dla naszych uczestników, o dużym znaczeniu integracyjnym. W tym szczególnym, trudnym dla wszystkich roku spotkanie miało inny przebieg, ale nie straciło nic ze swojego uroczystego, wzruszającego i podniosłego charakteru. Nie spotkaliśmy się na „wielkiej TPN-owskiej Wigilii”, ale spotkania w małym gronie i możliwość zobaczenia się i posłuchania za pomocą łączy elektronicznych były ważnym i niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich jego uczestników. Mimo nowatorskiej formy tegoroczne świętowanie dało poczucie wspólnoty, bliskości i ciepła. Pozwoliło na moment zapomnieć o cierpieniu, samotności oraz wyobcowaniu, które często wiążą się z doświadczeniem choroby psychicznej i niepełnosprawności. Dało chwilę wytchnienia w ciężkim roku panującej pandemii, roku lęku, izolacji, często cierpienia uczestników lub ich bliskich.

Zakład Aktywności Zawodowej – Zdrowa Kuchnia:

Sami swoi w domu wielkich serc:

Środowiskowy Dom Samopomocy:

Ośrodek Rehabilitacyjno-wypoczynkowy Zacisze:

PPK: