Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

29 Międzynarodowa Konferencja Europejskich Firm Społecznych CEFEC

W dniach 22-23 września 2016 r. odbyła się w Łodzi  29 Międzynarodowa Konferencja Europejskich Firm Społecznych CEFEC ( międzynarodowego stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli zrzeszającego 44 członków z 20 krajów Europy oraz z Japonii).

Po raz pierwszy konferencja CEFEC odbywała się w Polsce w Łodzi a jej współorganizatorem była „KŁOS” sp. z o.o. – Firma Społeczna ( od 2012 roku członek Zarządu CEFEC ) powołana przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Konferencja, która objęta została honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP – Pani Agaty Kornhauser – Dudy stanowiła okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń na poziomie międzynarodowym, co przyczyniło się do upowszechnienia oraz promowania najlepszych praktyk wypracowanych w różnych krajach. Wymiana doświadczeń dokonana w trakcie konferencji sprzyjać będzie rozwiązywaniu problemów występujących w przedsiębiorstwach społecznych –  tworzących miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym .

Celem konferencji było również nawiązanie i rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi i organizacjami parasolowymi wspierającymi firmy społeczne na terenie Europy. W konferencji udział wzięło ponad 50 osób z zagranicy przedstawicieli 18 organizacji członkowskich CEFEC. Miejscem Konferencji w dniach 22 i 23 września 2016 r. był Urząd Miasta Łodzi.

W czwartek w godzinach popołudniowych zorganizowane zostały  wizyty studyjne w trzech przedsiębiorstwach społecznych z terenu Łodzi i Brzezin, a w drugim dniu tj. w piątek  23 września br.  wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w seminarium dotyczącym ekonomii społecznej. W trakcie seminarium odbyła się również prezentacja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego. W tym dniu poprowadzono także sesję warsztatową   /trzy równolegle warsztaty prowadzone przez przedstawicieli CEFEC z różnych krajów Europy/

Również w piątek 23 września w godzinach od 10.00 do 18.00 przy  ulicy Piotrkowskiej / pomiędzy ulicami : J. Tuwima – Nawrot / zorganizowane zostały Targi Ekonomii Społecznej, w ramach których Przedstawiciele Ośrodków Ekonomii Społecznej oraz Podmioty Ekonomii Społecznej mieli okazję do zaprezentowania swoich usług i wyrobów szerokiemu gronu odbiorców, zarówno z kraju, jaki i z zagranicy.

Wystawcami podczas targów były podmioty z terenu województwa łódzkiego.

Targom towarzyszyła wspaniała atmosfera,  którą stworzyli  wystawcy i zwiedzający a także przechodzący ulicą Piotrkowską przypadkowi mieszkańcy naszego miasta. Imprezie sprzyjała również pogoda podgrzewając atmosferę promieniami jesiennego słońca.

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz seminarium były finansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pt. „ Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Targi i seminarium były doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów i współpracy z podmiotami ekonomii społecznej zarówno z rejonu łódzkiego, jak i z poza niego.

Tego samego dnia wieczorem w Teatrze Muzycznym w Łodzi  uczestnicy konferencji  i  targów,   a także inne osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowo – społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie  osób chorujących psychicznie spotkali się na VIII Gali Przedsiębiorczości Społecznej.

Gala towarzyszyła tegorocznym obchodom Światowego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię: Schizofrenia-otwórzcie drzwi. Podczas organizacji wydarzenia nacisk położony został zwłaszcza na upowszechnianie idei aktywizacji osób niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej w obszarze kultury, oraz na integrację osób zdrowych z niepełnosprawnymi. Wydarzenie uświetnił koncert Trzech Polskich Tenorów, zrealizowany pod hasłem Jesteśmy różni – jesteśmy równi

W trakcie Gali już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” wraz z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych przyznało statuetki „Złotego Kłosa” w ramach konkursu „Przełamujemy Bariery 2016″. Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw społecznych jako inicjatyw ułatwiających powrót na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, partnerskich postaw administracji państwowej i samorządowej wspierających inicjatywy organizacji pozarządowych oraz biznesu zaangażowanego w integrację społeczną.

 

Laureatami wybieranymi   w trzech kategoriach zostali:

W Kategorii A – „Najlepsze przedsiębiorstwo społeczne w regionie łódzkim w roku 2016″:  
Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin

W Kategorii B – „Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w roku 2016″ :  
Pan Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łodzi

Kategoria C – „Firma zaangażowana w integrację społeczną w regionie łódzkim w roku 2016″:
Konfederacja Lewiatan

W trakcie Gali przedstawiono również laureata konkursu CEFEC  dla najlepszego europejskiego przedsiębiorstwa społecznego w 2016 r., którymi zostały:  Restauracja „Filharmonia Smaku” z Łodzi  oraz Browar Spółdzielczy z Pucka.

Galę w teatrze poprowadziła dziennikarka telewizyjna Pani Magdalena Michalak i Członek Zarządy TPN Pan Jarosław Wasiak.

Wydarzenia zaszczycili swoją obecnością honorowi goście.

W dniu 22 września 2016 r.

 1. Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki   Społecznej
 2. Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju
 3. Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 4. Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi
 5. Małgorzata Pyka –  Z-ca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW
 6. Bogdan Jankowski – Z-ca Regionalnego Centrum Polityki Społecznej  w Łodzi
 7. Robert Kwiatkowski – Prezes PFRON w Warszawie

W dniu 23 września – na  VIII Gali Przedsiębiorczości Społecznej.

 1. Krzysztof Kwiatkowski Prezes Najwyższej Izby Kontroli
 2. Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi
 3. Małgorzata Pyka – Z-ca Dyr. Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 4. Andrzej Kaczorowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
 5. Luiza Staszczak-Gąsiorek – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ
 6. Ewa Ściborska – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w UMŁ

 

PPK: