Nasza działalność

Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

 
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Ośrodek Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi jest organizacją pozarządową działającą od 1992 roku. Naszą misją jest udzielanie pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie – głównie na schizofrenię – w ich jak najpełniejszej integracji społeczno-zawodowej. Głównym celem działalności TPN jest organizowanie różnorodnych form opieki i rehabilitacji środowiskowej dla osób chorych i zapobieganie ich izolacji społecznej.

 
"Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" 2014

Dnia 30 sierpnia 2014 roku odbyły się doroczne obchody Światowego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Impreza ta jest częścią ogólnoświatowego programu „Schizofrenia – Otwórzcie drzwi”, którego celem jest wspieranie procesów społecznej integracji osób chorych na schizofrenię poprzez działania edukacyjne przełamujące społeczne uprzedzenia i lęk przed chorobami psychicznymi.

 
Zakłady Aktywności Zawodowej

 

Zakłady Aktywności Zawodowej ,,Dobry Start” i Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych rozpoczęły swoją działalność w lipcu 2013r.

Ich obecna forma jest efektem realizacji przez TPN projektu „Dobry start – powstanie i testowanie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób chorujących psychicznie” oraz „Zdrowa Kuchnia” powstanie i testowanie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób chorujących psychicznie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

 
VIII edycja Konkursu „Przełamujemy bariery”

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza osoby oraz podmioty, których działania obejmują teren województwa łódzkiego do udziału w Konkursie „Przełamujemy bariery” 2014.

Celem konkursu jest: promowanie przedsiębiorstw społecznych jako inicjatyw ułatwiających powrót na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, partnerskich postaw pracowników administracji państwowej i samorządowej wspierających inicjatywy organizacji pozarządowych, kobiet aktywnie działających w obszarze ekonomii społecznej oraz aktywności medialnej w obszarze ekonomii społecznej.

 
 

Partnerzy - Sponsorzy

Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Patronaty