Nasza działalność

Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

 
Spotkania Wielkanocne 2016

 

Święta Wielkiej Nocy to czas wielkiej radości dla wszystkich chrześcijan. To czas triumfu życia nad śmiercią. Od początku istnienia stowarzyszenia staramy się spędzać wspólnie ten czas, świętując zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. We wszystkich prowadzonych przez nas placówkach organizujemy spotkania, które są nie tylko strawą dla ducha, ale również i dla ciała. Tam gdzie jest to możliwe, w wielką sobotę udajemy się święcić pokarmy, a w poranek wielkanocny organizujemy uroczyste śniadanie. Tam gdzie jest to niemożliwe spotykamy się w Wielkim Tygodniu poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy....

 
Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi 2015 "Jesteśmy tacy sami"

Pod hasłem Jesteśmy tacy sami grupa organizacji pozarządowych z terenu woj. łódzkiego skupiona wokół Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, zrealizowała dwudniową, charytatywną, antydyskryminacyjną imprezę plenerową. Dwudniowa impreza Jesteśmy tacy sami była częścią ogólnoświatowego programu Schizofrenia – Otwórzcie drzwi, którego celem jest wspieranie procesów społecznej integracji osób chorych na schizofrenię poprzez działania edukacyjne przełamujące społeczne uprzedzenia i lęk przed chorobami psychicznymi.

 
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Ośrodek Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi jest organizacją pozarządową działającą od 1992 roku. Naszą misją jest udzielanie pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie – głównie na schizofrenię – w ich jak najpełniejszej integracji społeczno-zawodowej. Głównym celem działalności TPN jest organizowanie różnorodnych form opieki i rehabilitacji środowiskowej dla osób chorych i zapobieganie ich izolacji społecznej.

 
Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi wygrało konkurs na ”Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na okres 13.02.2015-30.04.2018.

Zadaniem objęte są osoby niepełnosprawne, przewlekle cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych, niesamodzielne w zakresie podstawowych czynności życiowych i wymagające indywidualnego wsparcia w tym zakresie...

 
 

Partnerzy - Sponsorzy

Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości